Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΠΟΡΤΑΚΙΑ


Τα πορτάκια διατίθενται σε όλες τις επιτρεπόμενες διαστάσεις των εργαλείων και οι ταμπλάδες στην φόρμα που θέλετε, σε ξύλο της επιλογής σας.

 

 ΠΟΡΤΕΣ


Διαστασιολόγιο που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις. / Επιλογή του ξύλου που απαιτείται για τις παραγγελίες σας.
Διατίθενται επενδύσεις θωρακισμένων πορτών


 

ΠΕΡΒΑΖΙΑ